İnovasyon Ve Teknoloji Müdürlüğü

  İnovasyon Ve Teknoloji Müdürlüğü

  Mustafa Celep

  Müdürlük iletişim Bilgileri  Sivas Koyulhisar doğumlu olup liseye kadar Berlin/Almanya’da okudu. Aynı dönemde Berlin İslami İlimler Okulu'nu okudu. Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Halen Yazılım Mühendisliği alanında çalışmaları devam ediyor. Bir süre İBB Eğitim Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra Bilgisayar yazılım şirketi kurarak serbest çalışmaya başladı. Muhtelif yazılım ve web site uygulamaları geliştirmiş ve uygulamıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Server, Network ve Altyapı hizmetlerini yürütmüştür. C#, Asp.Net, Sql ve Jquery alanlarında çeşitli eğitim ve seminerler vermiştir. 2014 Haziran ayı itibari ile Gaziosmanpaşa Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürü olarak göreve başlamıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Kung-fu sporu ile profesyonel olarak ilgilenmiştir.
  MIS (Yönetim Bilgi Sistemi):

  1) MIS uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak,
  2) Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanması (MIS arşiv verileri, saha çalışmaları, diğer kurum verileri)uygun formata dönüştürülmesini ve MIS’te kullanılmasını ve bu verilerin güncellenmesini sağlamak veya sağlatmak,
  3) Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımlarına e-imzayı entegre etmek,
  4) Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımlarına mobil imzayı entegre etmek,
  5) Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımında bulunmayan uygulamaların formlarını uygun formatta hazırlayıp, mobil imzayı entegre etmek.
  6) Kamu Kurumları ile entegrasyonun sağlanması ve MIS veri alışverişini sağlamak veya sağlatmak,
  7) Belediyemiz personelinin MIS programları ile ilgi şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak,
  8) MIS veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak,
  9) Üst yönetimin izin verdiği MIS verilerini ve Mobil İmza Uygulamalarını web sitemizden yayınlamak veya yayınlatmak,
  10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp raporları sunmak,
  11) Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen MIS ile ilgili analizlerin yapılıp,raporların sunulmasına yardımcı olmaktır.

   

  GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi):

  1) GIS uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak.
  2) Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanıp (GIS arşiv verileri, grafik veriler, saha çalışmaları, diğer kurum verileri) uygun formata dönüştürülmesini ve GIS’te kullanılmasını ve bu verilerin güncellenmesini sağlamak veya sağlatmak.
  3) Kamu Kurumları ile entegrasyonu sağlamak ve GIS veri alışverişini sağlamak
  4) MIS GIS veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak
  5) Üst yönetimin izin verdiği GIS verilerini web sitemizden yayınlamak veya yayınlatmak.
  6) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.
  7) Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen GIS ile ilgili analizlerin yapılıp raporların sunulmasına yardımcı olmak

   

  Teknik Servis:

  1) Belediyemiz birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım ihtiyaçlarını belirlemek, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda birimlerin ihtiyaçlarını ve taleplerini değerlendirmek, fizibilite çalışması yapmak, uygun olanların alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
  2) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayarların donanım, yazılım problemlerini gidermek, kurulmasını ve devreye alınmasını sağlamak, sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak, birimlere teknik destekte bulunmak,
  3) Belediyemizde mevcut GIS, MIS donanım, yazılım problemlerini gidermek ve bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak,
  4) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan Bilgisayar ve Donanımları, Network ve cihazları, Kesintisiz Güç Kaynakları ve hattının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak.
  5) Belediyemiz personelinden ihtiyacı olanların bilgisayarlarından MIS ve GIS programlarının kullanılması için gerekli ayar ve kurumları yapmak
  6) Belediyemizde network veri hatlarını kurmak, intranet oluşturmak, domain alt yapısını kurmak veri alışverişini sağlamak.
  7) Belediyemizde ihtiyaç olan yerlere wireless sisteminin kurulmasını, devreye alınmasını ve sürekli faal halde tutulmasını sağlamak veya sağlatmak. Bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak.
  8) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp raporları sunmak.
  9) Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak

   

  Sistem Yönetimi:

  1) GIS, MIS donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  2) GIS, MIS server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm GIS programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
  3) GIS, MIS Sistemini sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak,
  4) GIS, MIS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve verilerinin güvenliğini sağlamak,
  5) GIS, MIS server üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve DB üzerindeki veya diğer server’lardaki GIS, MIS verilerinin yedeğini almak,
  6) DB donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak,
  7) DB server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm DB server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
  8) Exchange donanımının kurulmasını, Exchange işletimini ve Exchange mobil hizmetini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  9) Exchange server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Exchange server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
  10) Domain sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  11) Domain server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Domain server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
  12) Storage sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  13) Storage server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Storage server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
  18) Backup sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  19) Backup server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Backup server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
  22) Terminal sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  23) Terminal server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm terminal server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
  26) İnternet ve Belediye Resmi web sitesini kurmak veya kurdurmak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak.
  27) Antivirüs server sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  28) Antivirüs server, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Antivirüs server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
  29) Intranet server sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  30) Intranet server, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Intranet server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
  31) İhtiyaç olan diğer sistemlerle ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  32) İhtiyaç olan diğer sistemlerle ilgili server’ları, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm İhtiyaç olan diğer server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
  33) Akıllı cihazların (firewall, router, switch,modem) kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
  34) Kullanıcılara şifre ve menü düzenlemeleri yapmak, bu konuda MIS ve GIS Birimi ile birlikte çalışmak.
  35) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenilen analizleri yapıp raporları sunmak.
  36) Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmaktır.

   

  İdari İşler:

  1) Müdürlüğe gelen ve giden her türlü evrak kayıt ve zimmet işlemlerini ve yazışmalarını yapmak ve dosyalamak,
  2) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, taşınır mal yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemlerini ve mutemetlik işlerini yapmak,
  3) Müdürlük taleplerini yapmak,
  4) Müdürlükteki personelin maaş ile ilgili işlerini yapmak,
  5) Müdürlükteki personelin harcırah ve yolluk ile ilgili işlerini yapmak
  6) Müdürlük çalışanlarının gerekli konularla ilgili puantajlarını yapmak
  7) Haftalık, aylık, yıllık raporları, uzun/orta/kısa vadeli planlama ile ilgili Müdürlük makamına bilgi vermek.
  8) Kırtasiye ihtiyaçlarını belirleyip, alınmasını sağlamak veya sağlatmak,
  9) Data hatları, internet hatları, telefon hatları ile ilgili ödemeleri takip edip, ilgili işlemleri yapmak
  10) İhale dosyasını ve hak ediş dosyasını hazırlamak,

   

  Eğitim:

  1) Belediyemiz personeline MIS programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek
  2) Belediyemiz personeline GIS programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek
  3) Belediyemiz personeline temel bilgisayar kullanımı, ofis programlarının kullanımı konusunda eğitim vermek veya verdirmek, tanıtım seminerleri düzenlemek veya düzenletmek,
  4) Belediyemiz personeline Outlook programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek.

   

  Ar-ge (Araştırma Geliştirme):

  1) GIS Teknolojilerini ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, müdürlük makamına bilgi vermek
  2) MIS Teknolojilerini ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, müdürlük makamına bilgi vermek
  3) Belediyemizde mevcut GIS donanım, sistem, yazılımı ihtiyacı karşılamayacak durumda veya teknolojinin gerisinde kaldıysa, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda ihtiyaçlarını belirlemek, fizibilite çalışması yaparak, müdürlük makamına bilgi vermek.
  4) Belediyemizde mevcut MIS donanım, sistem, yazılımı ihtiyacı karşılamayacak durumda veya teknolojinin gerisinde kaldıysa, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda ihtiyaçlarını belirlemek, fizibilite çalışması yaparak, müdürlük makamına bilgi vermek.
  5) Teknolojik gelişmeleri izlemek ve belediyenin gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
  Gopnet Bilişim Teknolojileri

  Sunucu ve Ağ Sistemleri

  Teknik Servis Hizmetleri

  Kamera Kurulum ve Bakımı
  Gaziosmanpaşa’da ''GOPKART'' ile Avantaj Dönemi Başladı

  27.07.2023

  Gaziosmanpaşa’da ''GOPKART'' ile Avantaj Dönemi Başladı

  Devamını Oku
  GOP Tv Yayın Hayatına Başladı

  27.07.2023

  GOP Tv Yayın Hayatına Başladı

  Devamını Oku