EVLENDİRME ŞEFLİĞİ GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

  • Evlenecek olan çiftlerin memurlara nüfus cüzdanlarını göstermeleri gerekmektedir.
  • Yasa gereği, nüfus cüzdanlarının aslı olmadan işlem yapılamamaktadır. (Ehliyet, pasaport, görevli kimlik kartı gibi belgeler nüfus cüzdanı yerine geçmedikleri için bu belgelerle işlem yapılamaz).
  • Soğuk damgası olmayan, üzerinde çocukluk fotoğrafı olan, 10 yılı geçmiş, medeni hali bölümünde "EVLİ” yazan ve çok yıpranmış kimliklerle işlem yapılamaz.
  • Evlenecek çiftlerin başvuruya beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekâlet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir.
  • Kızlık soyadını kullanmak isteyen kişilerin bu isteklerini, nikâh başvurusu esnasında evlendirme memuruna belirtmeleri gerekmektedir.

   

  EVLENME EHLİYET ŞARTLARI

  • Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • 17 yaşını tamamlayan kadın-erkek, velisinin izni ile
  • 16 yaşını doldurmuş kadın-erkek hakim kararı ile
  • Boşanan kadın 300 gün kanuni bekleme müddeti dolduktan sonra evlenebilir.

   

  EVLENMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  • Sağlık raporu (Aile hekimi ve hastaneden alınan sağlık raporunun geçerlilik süresi 180 gündür.)
  • Son 6 ayda çekilmiş 3' er adet vesikalık fotoğraf 4, 5x6 ebatında ( Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)

   

  YABANCI UYRUKLULARIN MÜRACAATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  (Yabancı uyrukluların müracaatları ÇARŞAMBA günleri alınmaktadır.)

  • Aile hekiminden veya devlet hastanesinden fotoğraflı sağlık raporu
  • 3 adet vesikalık fotoğraf(son 6 ayda çekilmiş)
  • İstanbul' da varsa konsolosluğundan "Evlenme Ehliyet Belgesi" ve "Doğum Belgesi” alınarak, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndan tasdik edilecektir. Yoksa Ankara Büyükelçiliğinden alınarak T.C. Dışişleri Bakanlığı' ndan tasdik edilecektir.
  • Ülkelerinden Apostille yaptırdığı Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Belgesini getiren adaylar, asılları ile beraber noter tasdikli Türkçe tercümelerini getireceklerdir.

   

  NOT: Yabancı uyrukluların getirmiş olduğu belgeler ve pasaport tercümesi bilgilerinin birebir aynı olması gerekmektedir Aksi takdirde müracaatlan kabul edilmemektedir.

  Yabancı uyruklu kişilerden vize süresi, oturma izni, çalışma izni ve pasaport süresi dolanların müracaati kabuI edilememektedir.

   

  ADRES: Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20 (Gaziosmanpaşa Belediyesi yanı)

  TEL: (0212)453 5417-18-1 9-20-21