Emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergisi ve tahakkuku yapılmış belediye gelirlerini Banka havale-eft ile yapmak isteyen mükelleflerimizin ödemelerinde aksaklık yaşanmaması için açıklama kısmına "Paydaş numarası veya TC kimlik numarası ile ad, soyad bilgilerinin" eksiksiz olarak yazmaları gerekmektedir.

  BANKA BİLGİLERİ:
  VAKIFLAR BANKASI GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ : TR 78 0001 5001 5800 7292 2892 73

   

  Emlak vergisi beyannamesi

  Türkiye sınırları içinde bulunan binalar 1319 sayılı emlak vergisi kanununun 1. Maddesi gereğince emlak vergisine tabidir

  Emlak vergisi yeni bir yerin satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.

  Emlak vergisini bina arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkı sahipleri her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

  Emlak Vergisi Bildirimi (Arsa) İncelemek için tıklayınız.

  Emlak Vergisi Bildirimi (Bina) İncelemek için tıklayınız.

   

  Gerekli bilgi ve belgeler

  Nüfus cüzdanı

  Tapu ve tapu tahsis fotokopisi

  Vekaletname (başkası adına verilecekse)

  Kısıtlılık uygulanacaksa kısıtlılık belgesi (Bu belge belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden temin edilir.)

  Vatandaşlık No-Vergi Sicil No

   

  EMLAK VERGİSİNİN ÖDEME SÜRELERİ

  Birinci Taksit: Mayıs ayı sonuna kadar ödenir.
  İkinci Taksit: Kasım ayı sonuna kadar ödenir.

   

  Çevre temizlik vergisi

  Çevre temizlik vergisi konutlarda 2004 yılından itibaren İSKİ faturalarına yansıtılmaktadır.

  İşyerleri ise bu vergiyi belediyeye ödemeye devam etmektedir.

  Yeni açılan bir işyeri için vergi levhasının fotokopisi ve çevre temizlik vergisi bildirimi için belediye gelirler şefliğine müracaat ederek tahakkuk işlemleri yaptırmanız gerekmektedir.

  Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi İncelemek için tıklayınız.

   

  İlan ve reklam vergisi

  İlçe belediye sınırları içerisinde işletme sahibi iseniz ve bu işle ilgili tabela veya afişiniz varsa beledilere ilan ve reklam vergisi ödemek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

  İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi İncelemek için tıklayınız.

   

  Müracaat için gereken belgeler

  Fatura (yeni tabela asanlar için)

   

  İlan ve reklam vergisi beyannamesi

  İlan ve reklam beyannamesi doldurabilmek için ilanın cinsine göre belirlenen (ışıklı, ışıksız, bez ilan) birim fiyatlarının öğrenilmesi ve buna göre beyannamenin doldurulması gerekmektedir.

  Daha önceden Mükellefiyetiniz var ise  her yılın ocak ayında beyannamenizi yenilemeniz  gerekmektedir.

  Büyükşehir belediyesinin yetki alanında bulunan ana arterlere (ana arter listesi için ………tıklayınız) cephesi bulunan binalar üzerine asılacak ilan reklam ile bu alanlara asılacak ilan reklamların vergileri için büyükşehir belediyesine müracaat edilir.

  Verginin son ödeme tarihi: Ocak ayı sonuna kadar ödenir.

   

  Eğlence vergisi beyannamesi

  Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir. Verginin mükellefi eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

  Eğlence Vergisi İncelemek için tıklayınız.

   

  Gerekli belge:

  Belediyenin tahakkuk işleri şefliğinden temin edilecek eğlence vergisi beyannamesi

   

  İletişim Bilgileri:

  Çağrı merkezi: 444 0 467