Yıldıztabya Mahallesi Batı Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

  Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.

  Yeniden Riskli alan ilanı için hızlı tarama yöntemi ile çalışmalar tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilan teklif dosyası gönderilmiştir.

  “Yıldıztabya Mahallesi 2.Kısım 6B Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

  Alan büyüklüğü 168,653.085 m², 663 bina ve 1205 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 145 bina ve 318 bağımsız birim yıkılmış, 341 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ arasında 25.10.2018 tarihinde imzalanan protokol ile proje KİPTAŞ tarafından sürdürülmekte olup ruhsat aşamasına gelinmiştir.

  17.07.2020 tarihli ve 618 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile “Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mah. 2. Kısım 6B Bölgesi Riskli Alan sınırının mali yardım kapsamından çıkarılması; iş bu meclis kararı yürürlüğe gireceği tarihe kadar Yıldıztabya Mah. 2. Kısım 6B Bölgesi Riskli Alanında kira yardımlarının yapılması vb. mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, Riskli Alanda KİPTAŞ Genel Müdürlüğünün 23.12.2019 tarihli 5790-19 sayılı yazısında belirtilen harcama planı ve bugüne kadar yapılan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle Kentsel Dönüşüm Amaçlı Mali Yardıma ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı arasında akdedilen 19.04.2018 tarihli Ana Protokol ve 16.07.2018 tarihli Ek Protokol hükümleri esas alınmak suretiyle Riskli Alanda devam ettirilmesi uygun görülmüştür.

  Aylık kira yardımı; 337,173.31 TL olup toplam 328 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

  2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,760,359.77 TL’dir.