• “Sarıgöl Yenidoğan Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.04.2015 tarih ve 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 10 Mayıs 2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
    • Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup hak sahipleri ile anlaşma süreci devam etmektedir.
    • Alan büyüklüğü 48,421.00 m², 219 bina ve 664 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 98 bina ve 160 bağımsız birim yıkılmış, 335 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.
    • Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle Sarıgöl Mahallesi 12C Bölgesi Projelerinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.
    • Aylık kira yardımı; 262,700.00 TL olup toplam 345 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.
    • 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 2,864,033.35 TL’dir.