İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü

  İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü

  Mustafa Kütük

  Müdürlük iletişim Bilgileri  1972 Giresun doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’un Üsküdar İlçesinde tamamlamıştır. İlahiyat, Halkla İlişkiler Bölümü ve İşletme Fakültesi mezunudur. Bir müddet ticaretle uğraşmış ve 1997 yılında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nda memur olarak göreve başlamıştır.
  Sırasıyla;
  1997-1999: Gelirler Müdürlüğü Emlak, ÇTV ve Tahakkuk,
  1999-2004: Gelirler Müdürlüğü Tahsil Şefi,
  2004-2006: Hesap İşleri Müdür Yardımcısı,
  2006-2013: Mali Hizmetler Müdürü,
  2013-2014: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü,
  2014-2021:Temizlik İşleri Müdürü
  2018-2022: Teftiş Kurulu Müdürü V.
  2021-2022: Sıfır Atık Müdürü
  2022-……: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü
  2011 yılında Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevi de yapan Mustafa KÜTÜK evli ve 2 çocuk babası olup, hali hazırda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü olarak görev yapmaktadır.
   
  İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Görevleri:

   

  1) Belediye tarafından yapılması uygun görülen tüm temizlik hizmetlerini; etkin, düzenli ve verimli bir biçimde, mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dâhilinde yürütmek,

  2) İlçe bütününde; cadde, sokak, kaldırım ve meydanların günlük genel temizliğini yapmak ve sürekli temiz tutulmasını sağlamak,

  3) İlçemiz sınırlarında bulunan yeşil alan ve boş arsaların temizlenmesini sağlamak.

  4) Yeteri miktarda araç gereç ve temizlik elemanı istihdam etmek, 

  5) Kış mevsiminde; cadde ve sokak kenarları ile kaldırım ve meydanların kar ve buz temizliğini yapmak,

  6) Konutlarda üretilen evsel katı atıkları (çöpleri) çevreyi rahatsız etmeden günlük olarak toplamak / toplatmak,

  7) İş yeri, okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen evsel nitelikli katı atıkları (çöpleri), çevreyi rahatsız etmeden günlük olarak toplamak / toplatmak,

  8) Toplanan bu evsel ve evsel nitelikli katı atıkları; görünüş, koku, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla atık depolama alanlarına taşımak,

  9) Konteynerlerin temini, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,

  10) Dolap, yatak, masa, sandalye, koltuk ve kanepe gibi kaba atıkların toplanması/taşınmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

  11) Ahşap ve iri hacimli atıklar, inşaat yıkıntı atıkları ve molozlar ile her türlü çevre kirliliğine sebebiyet verici unsurlardan kaynaklı sorumlu olanlar hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemleri yapmak.

  12) Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken artık ve atıkları kaldırmak ve çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla atık depolama alanlarına taşımak, pazar alanlarını yıkamak ve dezenfekte etmek,  

  13) Okullar, hastaneler ve kamu kurumlarının umuma açık olan yerlerinin temizleme, yıkama ve dezenfekte işlemlerini yapmak,

  14) Resmi bayramlarda, törenlerde, anma ve sosyal etkinliklerde; etkinlik öncesinde ve sonrasında gerekli desteği sağlamak ve alan temizliğini yapmak,  

  15) Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapmak, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması hususunda mevcut kanun ve tüzükler doğrultusunda ilgili makamlar ve Müdürlükler arası koordinasyon ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,

  16) Atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye teşvik edecek çalışmalarda bulunmak,

  17) Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapıyı geliştirip yaygınlaştırmak,

  18) Atık getirme merkezlerinde biriktirilen atıklar ile evlerden kaynaklanan atık ilaçların yönetimini sağlamak,

  19) Geri dönüşümü/geri kazanımı mümkün olmayan atıkların nihai bertaraf işlemlerinde düzenli depolama yöntemini son seçenek olarak değerlendirmek,

  20) İlçe sınırları içerisinde oluşan her türlü atığın karakterizasyonunu yapmak, toplanan atıkların öncelikli olarak maddesel geri dönüşüm ve diğer geri kazanım imkanlarının azami ölçekte değerlendirilmesini sağlamak/sağlatmak,

  21) Mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikalarını belirleyerek bu hususları stratejik planlarına ve bütçelerine yansıtmak,

  22) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle, sisteme ilişkin tam maliyet esaslı tarifeleri belirlemek ve uygulamak,

  23) Kurulan sıfır atık yönetim sistemini konutlara ilanen duyurmakla, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda biriktirilmesini sağlamak,

  24) Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmakla bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak,

  25) Yönetmelik kapsamında İlçe sınırlarındaki bina ve yerleşkelerin Sıfır Atık Yönetim Sisteme entegre edilmesini sağlamak,

  26) Yönetmelikte kriterleri belirtilen Sıfır Atık Belgesini almak ve bu kriterlerin sürdürülebilirliğini sağlamak,

  27) Sıfır Atık Bilgi Sistemi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek

  28) Çevre kirliliği ile ilgili değişik konulardaki talep ve şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek, çalışma alanına giren her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

  29) Hava, su ve toprak kalitesinin korunması amacıyla her türlü atığın yönetmeliklere uygun toplanması, taşınması, geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

  30) Atıkları kaynağında ayrıştırmayı özendirici, geri dönüşümü destekleyen çalışmalar yapmak, 

  31) Belediye bünyesinde çevre yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak

  32) Haneler, işletmeler ve kamu hizmetlerinde ilçe genelini kapsayan atık yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak, 

  33) Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik başta okullar ve iş yerleri olmak üzere düzenli olarak eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, 

  34) Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar, sosyal projeler düzenleyerek halkın çevre ve geri dönüşüm konusundaki duyarlılığını ve katılımını arttırmak,

  35) Görev alanıyla ilgili sempozyum, seminer, panel, fuar vs. platformlarda Belediyeyi temsil etmek,

  36) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Belediyede çevresel hizmet standartları geliştirmek, ilgili bölümlerle standart belirlenmesi ve uygulanması konusunda koordinasyon sağlamak.
  İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Şefliği
  ''Gop Sıfır Atık Uygulaması'' Hediyeler Kazandırmaya Devam Ediyor

  25.07.2023

  ''Gop Sıfır Atık Uygulaması'' Hediyeler Kazandırmaya Devam Ediyor

  Devamını Oku
  Mezarlıklar Bayram Ziyaretlerine Hazır

  25.07.2023

  Mezarlıklar Bayram Ziyaretlerine Hazır

  Devamını Oku
  Gaziosmanpaşa'da Geri Dönüşüm, Dijital Platforma Taşındı

  25.07.2023

  Gaziosmanpaşa'da Geri Dönüşüm, Dijital Platforma Taşındı

  Devamını Oku
  Ödüllü Sıfır Atık Projelerimizi, ENTECH Çevre Teknolojileri Fuarında Sergiledik

  25.07.2023

  Ödüllü Sıfır Atık Projelerimizi, ENTECH Çevre Teknolojileri Fuarında Sergiledik

  Devamını Oku
  Atık Pil Toplayan Okullar Ödüllendirildi

  25.07.2023

  Atık Pil Toplayan Okullar Ödüllendirildi

  Devamını Oku
  “Sıfır Atık” Ağı Hızla Genişliyor

  25.07.2023

  “Sıfır Atık” Ağı Hızla Genişliyor

  Devamını Oku
  Gaziosmanpaşa’da Gençler, Sıfır Atık Projesi İle Doğaya Sahip Çıkıyor

  25.07.2023

  Gaziosmanpaşa’da Gençler, Sıfır Atık Projesi İle Doğaya Sahip Çıkıyor

  Devamını Oku
  Gaziosmanpaşa’da Bayram Temizliği Başladı

  25.07.2023

  Gaziosmanpaşa’da Bayram Temizliği Başladı

  Devamını Oku
  Çevre ve Sıfır Atık Çalışmalarımızı Ödüllerle Taçlandırıyoruz

  25.07.2023

  Çevre ve Sıfır Atık Çalışmalarımızı Ödüllerle Taçlandırıyoruz

  Devamını Oku
  Geri Dönüşüm İle Eğitime Tam Destek

  25.07.2023

  Geri Dönüşüm İle Eğitime Tam Destek

  Devamını Oku
  Gaziosmanpaşa’da Yemek Atıkları Organik Gübreye Dönüşüyor

  27.07.2023

  Gaziosmanpaşa’da Yemek Atıkları Organik Gübreye Dönüşüyor

  Devamını Oku
  Atık Yağını Hijyene, Emeğini İyiliğe Dönüştür

  27.07.2023

  Atık Yağını Hijyene, Emeğini İyiliğe Dönüştür

  Devamını Oku
  Geri Dönüşüm Seferberliği Artarak Sürüyor

  27.07.2023

  Geri Dönüşüm Seferberliği Artarak Sürüyor

  Devamını Oku
  Gaziosmanpaşalı Miniklerden Geri Dönüşüm Defilesi

  27.07.2023

  Gaziosmanpaşalı Miniklerden Geri Dönüşüm Defilesi

  Devamını Oku