Sarıgöl-Merkez Mahallesi Riskli Alanı 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir. 

  Alan büyüklüğü 58,338.00 m², 256 bina ve 393 bağımsız birim bulunmaktadır.

  “Sarıgöl-Merkez Mahallesi Riskli Alanı” nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile anlaşma süreci tamamlanmış ve 04.10.2016 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ arasında 07.08.2018 tarihinde imzalanan protokol ile proje KİPTAŞ tarafından sürdürülmekte olup inşaat süreci devam etmektedir.

  36 tapulu, 176 tapu tahsis belgeli ve 40 işgalci hak sahibine aylık kira bedeli ödenmektedir.

  Aylık kira yardımı; 297,948.64TL olup 352 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

  2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,548,512.44 TLdir.