• Pazariçi Mahallesi Kuzey Bölgesi Riskli Alanı 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilmiş; fakat Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup saha çalışmaları devam ederken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. İDDK kararına göre kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir.
  • Pazariçi Mahallesi Kuzey Bölgesi, yeniden Riskli Alan ilan edilmek üzere 2 bölgeye ayrılmıştır.
  • “Pazariçi Mahallesi 1.Kısım (3A Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
  • “Pazariçi Mahallesi 2.Kısım (4. Bölge) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
  • Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları tamamlanmış olup hak sahipleri ile anlaşma süreci devam edecektir. • Alan büyüklüğü 358,703.00 m², 1808 bina ve 5929 bağımsız birim bulunmaktadır.
  • Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle Pazariçi Mahallesi 3A Bölgesi Projelerinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.
  • Aylık kira yardımı; 275,632.99 olup 365 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.
  • 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,025,858.88 TL’dir.