Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerKentsel Planlar BannerFarika 2 BannerKentsel Dönüşüm İle Geleceği İnşa Ediyoruz

Yazı İşleri Müdürlüğü

geri
Müdür : Büşra Akyol Çelik

Görevler


Müdürlüğümüz; Yazı İşleri Şefliği (Şeflik bünyesinde; Genel Evrak, Meclis, Encümen, Yazı İşleri Kayıt, Kent Konseyi Büroları), Kurum Arşiv Şefliği, Evlendirme Şefliği ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği (Şeflik bünyesinde; Memur Özlük İşleri, İşçi Özlük İşleri ve Eğitim Büroları) olmak üzere 4 şeflik ile görevlerini yürütmektedir.

Kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde;

     Gelen - Giden evrak kayıt işlemleri, evrak takibi ve kurye hizmetlerini yürütmek, kurum içi ve kurumlar arası evrak akışını sağlamak,
     Vatandaşların şikâyet dilekçelerini, ilgili müdürlüklere zamanında iletmek,
     Müdürlüklerden; Belediye Meclisinde görüşülmesi için sevk edilen evraklarla gündemi hazırlamak, meclise sunmak ve meclis ile ilgili diğer işlemleri yürütmek,
     Müdürlüklerden; Belediye Encümeninde görüşülmesi için sevk edilen evraklarla gündemi hazırlamak, encümene sunmak ve encümen ile ilgili diğer işlemleri yürütmek,
     Kent Konseyi Sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
     Evlenme başvurularını almak ve evlenme işlemini gerçekleştirmek,
     Kurum arşivinin hizmet ve faaliyetlerini yürütmek,
     Belediyemiz birimlerine insan kaynağı teminiyle birlikte özlük ve disiplin işlerini yürütmek,
     Kadro çalışmaları yaparak kadro ihdas - iptal, derece ve unvan değişikliklerini uygulamak,
     Hizmet içi eğitimlerle personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek,
     Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluklarındandır.