Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerKentsel Planlar BannerFarika 2 BannerKentsel Dönüşüm İle Geleceği İnşa Ediyoruz

Sıfır Atık Müdürlüğü

geri
Müdür : Mustafa Kütük

Görevler


Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sıfır Atık Müdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana, yasalar çerçevesinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığımızca oluşturulan yatırım programı ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini en yüksek düzeye çıkarmak ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Çevrenin temizlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırmalar yapmakta olan müdürlüğümüz, Bakanlıkça belirlenen standartlar ve bilimsel esaslar çerçevesinde hareket etmektedir.

İlçemiz sınırları içerisinde;

- İlçemiz sınırları içerisinde Çöplerin program dâhilinde toplanmasını sağlamak gerekli kontrolleri yapmak,

Ana arter, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülüp, yıkanmasını sağlamak gerekli incelemelerde bulunmak,
 Konteynırların temini, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,
 İlçemiz sınırları içerisinde her hafta kurulan Pazar yerlerinin süpürülüp, temizlenmesi ve yıkanmasını sağlamak,
- Çevre kirliliğine neden olan moloz, tadilat atıkları ve eski ev eşyalarının kaldırılıp nakledilmesini sağlamak,
- İlçemiz sınırlarında bulunan yeşil alan ve boş arsaların temizlenmesi ve tesviye edilmesi.
- Ana arter, cadde ve sokakların bordür boyama çalışmalarının yapılması
- Temizlik ile ilgili konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak, yapılan uyarılara uymayanlar hakkında kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yasal prosedürü uygulamak,
- Geri Dönüşümü olmayan endüstriyel atık üreten iş yerlerinde katıl atıkların kontrolü, toplanması, taşınması ve sözleşmesini yapmak,
- Vatandaşlar arasında temizlik bilincini geliştirmek için planlar yapmak, projeler üretmek,
- Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek, Başkanlığın verdiği görevleri mevzuat esaslarına göre yerine getirmek,

Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluklar bütünü olarak tanımlanabilir. Gaziosmanpaşa Sıfır Atık Müdürlüğü olarak, daha yaşanılabilir bir çevrenin temellerini vatandaşlarımızın katkılarıyla birlikte atıyoruz.