Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerKentsel Planlar BannerFarika 2 BannerKentsel Dönüşüm İle Geleceği İnşa Ediyoruz

Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

geri
Müdür : Ş.Süheyla Tuğcu

Görevler


04.12.2014 tarihinde belediyemiz bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplum, aile ve birey refahını artırmak amacıyla hizmet vermektedir.

Görevlerimiz;

• Toplumsal yapının temelini oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunmak,
• Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı ticari faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak,
• Sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak,
• Toplumda kadına ve çocuklara karşı şiddetin oluşmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.
• Kadın, anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,
• İlçemizde ikamet eden ve desteklenmesi gereken çocuk, kadın, aile ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak.