Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Kurumsal Kimlik Kullanımı

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan alt birimler, kurum içi ve dışında yazılı ve görsel tüm çalışmalar yapılırken bu kurumsal kimlik kılavuzunu esas alır.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan tüm alt birimler ve departmanlar; yukarıda belirtilen çalışmalar üzerinde yapacağı değişiklik ve düzeltmeleri Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ilgili bölümünün bilgisi ve onayı ile gerçekleştirir.

Kurumsal Kimlik Kılavuzu kapsamında belirtilen kurallara uygun olmayan tasarımlar geçerli kabul edilmez,