Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerYapılandırma Eylül BannerKentsel Planlar BannerAfet Yönetim Merkezi BannerGençlik Merkezi Banner

Yıldıztabya Mahallesi Riskli Alanı (Bölge 5-6A)

geri


• Yıldıztabya Mahallesi Batı ve Doğu Bölgesi Riskli Alanları” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.

• 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde kalan alan (14,16 hektar) 17.10.2016 tarih 2016/9411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden riskli alan ilan edilen Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım (5. Bölge) Riskli Alan sınırlarında hak sahipleri ile arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup etaplar halinde hak sahipleri ile anlaşma süreci devam etmektedir.

• İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi 3. Kısım (6A-6C Bölgesi) sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 7,79 hektarlık alan, 05/02/2018 tarihli ve 2018/11392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2 nci ve Ek 1 inci maddelerine göre yeniden "Riskli Alan" ilan edilmiştir.

• Alan büyüklüğü 218,551.00 m², 569 bina ve 1565 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 160 bina ve 317 bağımsız birim yıkılmış, 342 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle Yıldıztabya Mahallesi 5_6A Bölgesi Projelerinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.

• Aylık kira yardımı; 351,919.79 TL olup toplam 504 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,937,459.92 TL’dir.

• İşin Bitiş Tarihi : 25.07.2020 ( Verilen Süre Uzatımı = 2 Ay ;                                                                                                                                                            İşin Yeni Bitiş Tarihi = 25.09.2020 )

Tüm Kentsel Dönüşüm HaritasıRiskli Alan Sınırı
Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler


Projeye Ait Görseller