Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerYapılandırma Eylül BannerKentsel Planlar BannerAfet Yönetim Merkezi BannerGençlik Merkezi Banner

Merkez Mahallesi Riskli Alanı (Bölge 1)

geri


• “Merkez Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Danıştay 14.dairesinin E.2018/304 esas sayı ve K.19.12.2018 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

• Ayrıca İDDK Kararı ile 20.06.2019 tarih E.2019/483 esas ve K.2019/3152 sayılı kararı ile iptal kararı onanmıştır.

• Alan büyüklüğü 49,440.00 m², 157 bina ve 571 bağımsız birim bulunmaktadır.

Tüm Kentsel Dönüşüm HaritasıRiskli Alan Sınırı


Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Güncelleme Tarihi: 30.01.2020

Projeye Ait Görseller