Aralık Vergi Yapılandırma Banner

Lisanslı Firmalara Bina Risk Tespitinizi Mutlaka Yaptırın

geri
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında vatandaşlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisans verdiği büro ve yapı denetim firmalarına “bina risk tespiti” yaptırmaları çağrısında bulundu.

Risk tespit edilerek kentsel dönüşüme alınan binaların hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı ve bina yapımı için cazip kredi imkânları sağlıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de kentsel dönüşümü kolaylaştırmak amacıyla “Ada Bazlı” imar planı olanaklarını sunuyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz büyük oranda aktif fay hatları üzerinde bulunmakta ve sık sık depremler yaşanmakta olup binaların yıkılması ve hasar görmesi sonucu can kayıpları, yaralanmalar ve maddi kayıplara sebep olmaktadır. 1999 Marmara depreminden önce yapılan binalar, eski deprem yönetmeliğine göre yapıldığından, deprem yönünden büyük riskler taşımaktadır.

Bu nedenle 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun' kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği lisanslı büro ve yapı denetim firmaları tarafından teknik alet, laboratuvar imkânları ile yapıların sağlamlığının belirlenmesi için 'RİSKLİ YAPI' tespit çalışmalarının ilgilisi tarafından, analizinin yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Riskli Yapı tespiti yapılan binaların hak sahiplerine kira yardımı ve bina yapımı için cazip kredi imkânı sağlamaktadır. 

Belediyemiz Kentsel dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla 'Ada Bazlı' imar planlarını yürürlüğe koymuş, bu doğrultuda güvenli, konforlu ve otoparklı yapılaşma imkânı getirilmiştir. 

Sonuç olarak; deprem kuşağında bulunan ülkemizde, özellikle beklenen İstanbul depreminin can ve mal kaybını ortadan kaldırmak için Devletimiz ve Belediyemiz ile beraber güvenli, konforlu bir yaşam için siz değerli halkımızı 6306 sayılı yasa kapsamında Kentsel Dönüşüm seferberliğine davet ediyoruz.” 

Lisanslı Yapı Denetim Firmalarına Bina Risk Tespitinizi Mutlaka Yaptırın