Ara Tatil Bilim BannerSanat Akademisi 2023 Kayıtları BannerAkademi Hazırlık Kursu BannerTumımarbasvurularibannerYapidenetimbasvurubanner

Çevre Elçileri Projesi ve Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Üretimi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Çevre Elçileri Projesi kapsamında öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimleri vererek, küçük yaştan itibaren çevreye ve doğaya saygılı nesiller olarak yetişmelerini hedefliyor. Proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çevre temizliği, doğanın korunması, atıkların sınıflandırılması, geri dönüşümün önemi, elektrik ve su tasarrufu gibi birçok konuda eğitimler veriliyor. Eğitimlerin ardından, öğrencilerin katılımıyla çevre temalı etkinlikler ve ödüllü geri dönüşebilir atık toplama yarışmaları düzenlenerek çocukların hem sürece katılması hem de sıfır atık kültürünü benimsemeleri sağlanıyor. 6 yıldır devam eden projeyle ilçeye 8.000 gönüllü çevre elçisi öğrenci kazandırıldı.
Çevre Elçileri Projesi ve Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta ÜretimiÇevre Elçileri Projesi ve Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta ÜretimiÇevre Elçileri Projesi ve Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Üretimi