Akife Sesleniş BannerKasım Vergi ÖdemeGop Kart Banner

İklim Değişikliği Çalıştayı 2. Oturum

     Çevre duyarlılığının arttırılması, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları ve eğitimler olmak üzere çeşitli faaliyetler; Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü  tarafından gerçekleştirilmektedir. 
     Geri dönüşüm çalışmaları; azalan doğal kaynaklarımızın korunması, enerji tasarrufu sağlanmasının yanı sıra istihdam oluşturularak kişi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması bakımından son derece önem taşımaktadır.
     Bu kapsamda  Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçe coğrafi sınırları içerisinde ‘’Kentsel Sera Gazı Envanteri’’ hazırlanmaktadır. Envanterin kapsamlı bir şekilde hazırlanabilmesi, sera gazı azaltımı için strateji ve eylemlerin ortaya konulabilmesi ve nihai olarak sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği mücadele eylem planının tanımlanabilmesi ve yapılacak çalışmalara gerekli katkının sağlanabilmesi adına İklim Değişikliği Çalıştayı’nın 2.sini, Prof. Dr. Ali SINAĞ’ın sunumuyla ve Belediye personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
     Katılım sağlayan tüm birim personellerine teşekkür ederiz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI 2. OturumİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI 2. OturumİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI 2. OturumİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI 2. OturumİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI 2. OturumİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI 2. OturumİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI 2. OturumİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI 2. Oturum