Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Bilim Gaziosmanpaşa

VİZYON
Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun her bireyinde bilimsel merakı ve farkındalığı arttırmak. Keşfetmek, müfredatla uyumlu bir şekilde eğlenceli düzeneklerle öğrenmeye sevk etmek. Kazanılan merak ve donanım ile ülkemizin Bilim ve Teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük etmek ve katma değeri yüksek teknoloji odaklı üretebilen, geleceğe ışık tutan, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirerek milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak.

MİSYON
Bilim Gaziosmanpaşa olarak temel hedefimiz; öğrencilerin kendi kendine öğrenebilme, öğrendikleri bilgileri doğru kullanabilme, teknoloji geliştiren bir Türkiye zemini oluşturabilme, sosyalleşme, grup içerisinde uyumlu bir şekilde çalışma, sorgulama, eleştirel düşünme yeteneği gibi farklı yetenekler kazandıkları ve geliştirdikleri bir merkez olup, geleceğin bilim insanlarının, teknoloji girişimcilerinin, mühendislerin yetişmesine olanak tanımaktır.

ATÖLYELERİMİZ; 

Astronomi ve Havacılık Atölyesi;
Atölyemizde, 6-14 yaş aralığındaki öğrencilere; temel astronomi, havacılık ve uzay bilimleri hakkında gerek teorik, gerek atölye çalışmaları eşliğinde, öğrencilerin meraklarını ve ilgilerini arttıracak bilgiler verilmektedir.
Astronomi dersleri kapsamında; güneş sistemi, meteorlar, kuyruklu yıldızlar, yıldızlar, galaksiler gibi evreni oluşturan çeşitli yapılar hakkında teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli uygulamaya yönelik etkinliklerle ile dersler işlenir. Bu sayede öğrencilerin, astronomiye dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.
Havacılık ve uzay derslerinde ise temel havacılık ve aerodinamik prensiplerini çeşitli deneyler eşliğinde öğrencilere öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır.

Teknoloji Atölyesi;
Öğrencilerin robotik ve kodlama alanında kendilerini geliştirerek üreten bir nesil olmalarını desteklemektedir. Teknoloji atölyesinde öğrenciler; basit robot yapımından film ve animasyon yapımına, mobil uygulama geliştirmeden üç boyutlu modellemeye kadar birçok alanda eğitim göreceklerdir.

Matematik Atölyesi;
Evrenin dili olan matematik var oluşumuzdan bu yana hayatımızın içinde yer almaktadır. Matematiğin birçok sırrı keşfedilmemiş hatta sayılar henüz icat edilmemişken dahi matematik insan hayatını kolaylaştırmak için birçok alanda kullanılmıştır.
Fizik, kimya gibi bilim dallarının gelişmesiyle birlikte matematik bu dalların da ana dili haline gelmiştir. Bununla birlikte bizi birçok zorluktan kurtaran matematik çeşitli sebeplerden dolayı öğrencilerimiz tarafından filmin kötü karekteri ilan edilmiştir. Hedefimiz yalın bir dille, oyunlar oynayarak, deneyerek ve uygulayarak matematiği çocuklarımıza anlatmak, öğretmek ve bu sayede akıllardaki soyut kavramlardan kurtulup matematiğin eğlenceli tarafına ilgi çekmek.
Yapacağımız atölyeler çeşitli yaş grupları için hazırlanmış olup okuldaki matematik derslerini uygulamalı olarak destekleyici niteliktedir. Öğrencilerimizin analiz etme, analitik düşünme, soyut kavramları somutlaştırma yeteneklerini geliştirmeye çalışan eğitim içeriklerimiz öğrencilerimizi sıkmadan işlenecek şekilde planlanmıştır. Bu atölyeler her ay değişecek ve öğrencilerimizle aylık periyotlar halinde yeni atölyelerde buluşacağız.
Matematiğe ilgisi olan öğrencilerimizin matematiksel becerilerini geliştirmeleri, ilgisiz olan öğrencilerimizin doğru yönlendirmelerle matematiğe karşı olumlu bakış geliştirmelerini istiyoruz ve siz değerli öğrencilerimizi atölyelerimize davet ediyoruz.

Tasarım Atölyesi;
Öğrencilerin kendilerini keşfetmesine, duygu ve düşüncelerini ifade edecek bir yol bulmasına olanak sağlamayı hedefliyoruz. Bu atölyede; resim, seramik boyama, dokuma, kanaviçe, etamin, filografi, afiş tasarımı, tel bebek, makrome ve kaligrafi gibi farklı sanat dallarına ait çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

Doğa Bilimleri Atölyesi;
Bu atölye içerisinde ekoloji, fizik, kimya ve insan biyolojisi gibi bilimlerin alt dallarını incelemeyi hedefliyoruz. Çocukların, her bir bilimin içeriğine hakim olabilmesi ve tam anlamıyla öğrenebilmesi adına tüm bu bilimlerin içeriğini detaylıca keşfetmeyi, keşfederken de her derse ait verileri doğru kullanarak derslerden maximum derecede yararlanmalarını amaç ediniyoruz.

Bilim GaziosmanpaşaBilim GaziosmanpaşaBilim GaziosmanpaşaBilim Gaziosmanpaşa