Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerKentsel Planlar BannerFarika 2 BannerKentsel Dönüşüm İle Geleceği İnşa Ediyoruz

Zabıta Memuru Alımı Kesin Başarı Listeleri İlanı

geri

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMINA İLİŞKİN KESİN BAŞARI LİSTELERİ İLANI

Belediye Başkanlığımız bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacağına ilişkin yayınlanan ilanlara istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayları gösterir kesin başarı listeleri aşağıda yer almaktadır. 

Atamaya hak kazan asıl adayların, aşağıda belirtilen atamaya esas teşkil edecek belgelerini, açık adreslerini gösteren atama talep dilekçesine eklemek suretiyle, 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde) Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere, posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen asıl adayların atamaları yapılmaz.

Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların da atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Asıl ve yedek adayları gösterir kesin başarı listelerinde bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

İlan olunur. 08/11/2021

                                                                                                                GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

LİSTE 1- Kesin Başarı Listesi – Lisans (1 İlan Sıra No)

LİSTE 2- Kesin Başarı Listesi – Ön Lisans (2 İlan Sıra No)

LİSTE 3- Kesin Başarı Listesi – Lise (3 İlan Sıra No)

ATAMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK BELGELER:

1. Atama Talep Dilekçesi (indirmek için tıklayınız) 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak
    barkodlu mezuniyet belgesi
4. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
6. Sağlık kurulu raporu (Zabıta Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir)
7. Kan grubu kartı fotokopisi
8. İkametgah / yerleşim yeri belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
9. Sürücü belgesi fotokopisi
10. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf