Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerYapılandırma Eylül BannerKentsel Planlar BannerAfet Yönetim Merkezi BannerGençlik Merkezi Banner

Mevlana Mahallesi Riskli Alanı

geri


• “Mevlana Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih ve 2016/8950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 30 Haziran 2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Danıştay 14. Dairesinin 23.05.2017 tarihli 2015/7712 E. 2017/3414 K. Sayılı kararı ile 24.12.2012 tarihli 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Mevlana Mahallesi ile ilgili kısmının iptaline karar verildiğinden söz konusu bölgede 6306 sayılı yasa kapsamında mahkeme süreci (temyiz süreci) tamamlanana kadar kentsel dönüşüm çalışması yapılamamaktadır.

• Alan büyüklüğü 382,440.00 m², 145 bina ve 2088 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 2 bina ve 3 bağımsız birim yıkılmış, 184 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Aylık kira yardımı; 6,900.00 TL olup toplam 2 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 74,820.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası
Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

 


Güncelleme Tarihi: 30.01.2020

Projeye Ait Görseller