Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerYapılandırma Eylül BannerKentsel Planlar BannerAfet Yönetim Merkezi BannerGençlik Merkezi Banner

Karayolları Mahallesi 1. Kısım Riskli Alanı (Bölge 10C)

geri


• 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilmiş ve açılan davalar sonucu 10C Nolu bölge iptaline karar verilmiştir.

• “Karayolları Mahallesi 1.Kısım (10C Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih ve 2016/8950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 30 Haziran 2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” yeniden ilan edilmiştir.

• İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi sınırları içerisinde 16.06.2016 tarihli ve 2016/8950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alan kapsamında bulunan 2721 ve 13353 parsel numaralı taşınmazların, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının kesintiye uğramaması amacıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırlmasına,2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiş olup, 19.07.2019 tarih 1333 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 20.07.2019 tarih ve 30837 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. • “Karayolları Mahallesi 1.Kısım (10C Bölgesi) Mahallesi Riskli Alanı” nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup hak sahipleri ile anlaşma süreci devam edecektir.

• Alan büyüklüğü 215,528.00 m², 244 bina ve 1029 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 16 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır. • Aylık kira yardımı; 17.440,00 TL olup toplam 7 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 224,580.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Güncelleme Tarihi: 07.01.2020

Projeye Ait Görseller