Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerYapılandırma Eylül BannerKentsel Planlar BannerAfet Yönetim Merkezi BannerGençlik Merkezi Banner

Barbaros Hayrettin Paşa-Karadeniz-Karayolları Mahalleleri Riskli Alanı (Bölge 10B)

geri


• “Barbaros Hayrettin Paşa-Karadeniz-Karayolları Mahalleleri Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Danıştay 14. Dairesinin 07.02.2016 Tarih 2015/5079 sayılı Esas No ve 2016/976 Karar No ile 24.12.2012 Tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Karayolları Mahallesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

• Hukuki Süreç devam ettiğinden dolayı 2019 yılı içerisinde bölgeye ilişkin ilerleme kaydedilememiştir.

• Alan büyüklüğü 302,661.00 m², 954 bina ve 4293 bağımsız birim bulunmaktadır.

• Aylık kira yardımı; 1,090.00 TL olup toplam 1 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 11,820.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası
Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020

Projeye Ait Görseller