Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerKentsel Planlar BannerGençlik Merkezi BannerDene Yap BannerFarika 2 Banner

Tapu Tahsis Belgesi Hk.

geri
2981 sayılı yasaya göre alınan Tapu Tahsis Belgelerinin süresi hakkında son kanun maddesi şu şekildedir:

• 19/04/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanun’un 55. Maddesi;

16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 24. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “altı yıl” ibaresi “onbir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

(Bu durumda 2012 senesinde sona erecek olan Tapu Tahsis Belgelerinin geçerlilik süresi 2023 yılında sona erecektir.)